Estrategia de marca amb el client al centre

Simplifiquem el missatge, per amplificar-lo