Estratègia de marca

Simplifiquem el missatge, per amplificar-lo