Dívik Speakering Presentació i moderació Mig Mandat Vic
Acte: Mig Mandat Vic.
Data: Maig 2017.
Lloc: Teatre Atlàntida Vic.
Categoria: Presentació i moderació.Dívik Speakering Presentació i moderació Mig Mandat Vic