Dívik Speakering Presentació i dinamització CUEME
Acte: Cloenda programa CUEME Vic.
Data: Maig 2017.
Lloc: Edifici del Sucre de Vic
Assistents: Nens i nenes 12 anys.
Categoria: Presentació i dinamització.Dívik Speakering Presentació i dinamització CUEME